وکس پلیمری

پلی اتیلن وکس
پلی اتیلن وکس ، وکسهای پلیمری از محصولات جانبی واحدهای پتروشیمی می باشد و در صنعت عمدتاً جهت انطباق با کیفیت مورد نظر استفاده می...
نظرات :0
LMP
LMP وکسهای پلیمری از محصولات جانبی واحدهای پتروشیمی می باشد و در صنعت عمدتاً جهت انطباق با کیفیت مورد نظر استفاده می شود. موارد کاربرد: در...
نظرات :0