روغن پایه

پارافین مایع صنعتی
پارافین مایع صنعتی پارافین مایع صنعتی مخلوطی از هیدروکربن های اشباع شده حلقوی و زنجیره های کربن کوتاه می باشد و به علت پایداری بالا...
نظرات :0
اسپیندل اویل
اسپیندل اویل فورفورال اکستراکت یا R.P.O محصول جانبی واحد استخراج با حلال در پالایشگاه های روغن سازی بوده و حاوی درصد بالائی از ترکیبات حلقوی...
نظرات :0