خاک رنگبر

خاک رنگبر ماده معدنی است که منشأ اصلی آن عمدتاً بنتونیت می باشد و در صنعت به منظور رنگبری، جذب آروماتیکها، کاهش کلروفیل، شکستن پراکسیدها و کاهش اکسیداسیون بکار می رود. میزان تأثیر خاک رنگبر برای هریک از عوامل مذکور بستگی به کیفیت آن و شرایط عملیاتی دارد.

  • موارد کاربرد: در صنایع گوناگون از جمله صنایع روغن ( صنعتی و خوراکی)، پارافین، وازلین و حلال استفاده می شود.
  • نوع بسته بندی: کیسه های پلیمری یا کاغذی ۲۵ کیلوئی.
  • نحوه سفارش: جهت سفارش با واحد فروش هماهنگ گردد.

خاک رنگبر چیست؟

خاک رنگبر  (Bleaching Clay or Bleaching Earth) :
عبارت خاک رنگبر اغلب برای بنتونيت فعال شده اسيدی که به بنتونیت اکتیو هم معروف است، کاربرد دارد. اگر چه از انواع خاک های اسمکتيت طبيعی نيز ممکن است برای رنگبری استفاده شود. در اين استاندارد اين واژه صرفا برای بنتونيت فعال شده اسيدی یا بنتونیت اکتیو و تونسیل به کار می رود.
فرمول عمومی این خاک به صورت H2Al2(SiO3)4-nH2O نشان داده می شود.

خاک جاذب  (Absorbent Clay) :

خاک جاذب معمولا بنتونیت کلسیم دار است که کلسینه و اسید شویی شده تا لایه آب داخلی آن برای افزایش خواص جذبی حذف شود.

بنتونیت سفید  (White Bentonite) : 

بنتونیت سفید، بنتونیتی است که به طور طبیعی برای کاربردهایی حساس به رنگ به اندازه کافی سفید است.

خاک رس اسمکتيت  (Smectite) :

اسمکتيت نام نوعی خاک رس تورم پذير با آب با نام عمومی بنتونیت است که ساختاری صفحه ای دارند. اسمکتیت نامی کانی شناسی برای گروهی از خاک های رس شامل سری های دی اکتاهدرال و تری اکتاهدرال [ ساختارهای تالک (Talc) يا پيروفيليت (Pyrophyllite) ] است.
کانی های سری دی اکتاهدرال عبارتند از : مونتموریلونیت (Montmorillonite) با فرمول A1,Mg)2Si4O10(OH)2) و انواع تری اکتاهدرال شامل کانی های هکتوریت (Hectorite) با فرمول Mg,Li)3Si4O10(OH,F)2) و ساپونیت (Saponite) با فرمول Mg3(Si,Al)4O10(OH)2 است. اسمکتیت دارای ضریب انکسار 50/1 تا 64/1 وزن ویژه 5/2 و سختی موس 1 تا 5/1 است.

دیگر محصولات